شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی

شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی,سرد خانه,آب سرد کن,تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات آشپز خانه,یخچال,فریزر,یخساز ,کالباس بر ,ترازو ,چرخ گوشت ,آب سردکن صتعتی,آب اسرد کن استیل ,آب سرد کن ایستاده ,آب سرد کن خوابیده,شربت سرد کن ,یخ در بهشتشرکت تهران ممتاز صنایع برودتی,یخ در بهشت

شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی،سازنده و تولید کننده یخچال ،فریزر و آبسردکن صنعتی وسرخانه میباشد.کالباس بر ،ترازو ،چرخ گوشت ،آب سردکن صتعتی،آب اسرد کن استیل ،آب سرد کن ایستاده ،آب سرد کن خوابیده،شربت سرد کن ،یخ در بهشت

همه رسانه ها   


 • تجهیزات آشپزخانه
  تجهیزات آشپزخانه
 • سردخانه 5+ و 18- درجه
  سردخانه 5+ و 18- درجه
 • یخچال تک درب ایستاده
  یخچال تک درب ایستاده
 • آبسردکن 4 شیره
  آبسردکن 4 شیره
 • یونیت سردخانه فریزر 18- درجه
  یونیت سردخانه فریزر 18- درجه
 • یخچال مکعبی
  یخچال مکعبی
 • یخساز
  یخساز
 • بخچال نوشابه 2 درب پرشین
  بخچال نوشابه 2 درب پرشین
 • یخچال شیشه خم
  یخچال شیشه خم
 • سردخانه جسد
  سردخانه جسد
 • تجهیزات آشپزخانه، کباب پز
  تجهیزات آشپزخانه، کباب پز
 • اسکلت سردخانه متحرک پیچ و مهره ای
  اسکلت سردخانه متحرک پیچ و مهره ای
 • ایستاده تلویزیونی
  ایستاده تلویزیونی
 • فریزر 4 درب
  فریزر 4 درب
 • آبسردکن فشاری
  آبسردکن فشاری
 • یخچال ایستاده
  یخچال ایستاده