یخچال نانومتری

ساخت يخچال نانومتري ياترانزيستور گرمايي هيبريدي محققان دانشگاه صنعتي هلسينکي در فنلاند موفق به ساخت يک ترانزيستور گرمايي نانومقياس شده‌اند. اين وسيله، يك يخچال نانومتري است كه فضاي مورد نظر را با استفاده از جريان الكترون‌ها سرد مي‌كند. اين اولين ترانزيستور گرمايي است که از تركيبي از فلز معمولي و ابررسانا ساخته شده‌است. يکي از کاربردهاي اصلي فرايند سردسازي با کمک ترانزيستور گرمايي، انجام پژوهش در دماهاي پايين است.

ساخت يخچال نانومتري ياترانزيستور گرمايي هيبريدي محققان دانشگاه صنعتي هلسينکي در فنلاند موفق به ساخت يک ترانزيستور گرمايي نانومقياس شده‌اند. اين وسيله، يك يخچال نانومتري است كه فضاي مورد نظر را با استفاده از جريان الكترون‌ها سرد مي‌كند. اين اولين ترانزيستور گرمايي است که از تركيبي از فلز معمولي و ابررسانا ساخته شده‌است. يکي از کاربردهاي اصلي فرايند سردسازي با کمک ترانزيستور گرمايي، انجام پژوهش در دماهاي پايين است.