یخ ساز

50 کیلو تا 500 کیلو

در 24 ساعت تولید یخ انجام میشود موتور مناسب با وزن یخ


دیدگاه خود را بیان کنید