آبسردکن

شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی,سرد خانه,آب سرد کن,تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات آشپز خانه,یخچال,فریزر,یخساز ,کالباس بر ,ترازو ,چرخ گوشت ,آب سردکن صتعتی,آب اسرد کن استیل ,آب سرد کن ایستاده ,آب سرد کن خوابیده,شربت سرد کن ,یخ در بهشتشرکت تهران ممتاز صنایع برودتی,یخ در بهشت

شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی،سازنده و تولید کننده یخچال ،فریزر و آبسردکن صنعتی وسرخانه میباشد.کالباس بر ،ترازو ،چرخ گوشت ،آب سردکن صتعتی،آب اسرد کن استیل ،آب سرد کن ایستاده ،آب سرد کن خوابیده،شربت سرد کن ،یخ در بهشت


محصولات

  • آبسردکن دو منظوره رومیزی

   آبسردکن دو منظوره رومیزی

   کد : TMD-55W

  • آبسردکن یخچال دار

   آبسردکن یخچال دار

   کد : TM-RW 410N

  • آبسردکن دو شیر

   آبسردکن دو شیر

   کد : دوشیر

  • آبسردکن سه شیر

   آبسردکن سه شیر

   کد : سه شیر

  • آبسردکن چهار شیر

   آبسردکن چهار شیر

   کد : چهار شیر

  • آبسردکن تحت فشار تک شیر

   آبسردکن تحت فشار تک شیر

   کد : تک شیر

  • آبسردکن تحت فشار دو شیر

   آبسردکن تحت فشار دو شیر

   کد : تحت فشار دو شیر

  • آبسردکن چهارشیر

   آبسردکن چهارشیر

   کد : آبسردکن تحت فشار چهارشیر

  • آبسردکن صنعتی سفارشی

   آبسردکن صنعتی سفارشی

   کد : آبسرد کن سفارشی

  • آبسردکن تحت فشار خوابیده

   آبسردکن تحت فشار خوابیده

   کد : چهار شیر خوابیده

  • آبسردکن 700 لیتری

   آبسردکن 700 لیتری

   کد : آبسردکن 700 لیتری