شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی

یخ در بهشت, یخ در بهشت دو مخزن ,یخ در بهشت سه مخزن ,یخ در بهشت تک موتوره ,یخ در بهشت دو موتوره

یخ در بهشت دو مخزن و سه مخزن

شرکت تهران ممتاز

یخ در بهشت دو مخزن و سه مخزن

کد کالا : یخ در بهشت

مشخصات کلی : یخ در بهشت دو مخزن و سه مخزن

یخ در بهشت دو مخزن ( تک موتور)

چند ویژگی بارز

مخلوط شدن سیستم بوسیله انتقال ثبت شده آهنربایی

بدنه استیل

کمپرسور هرمتیک

کندانسورر هوایی

محافظ اورلود

سوییچ امنیتی فشار

محافظ اورلود

سوییچ امنیتی فشار

فیلتر کندانسور

یخ در بهشت سه مخزن ( تک موتور)

چند ویژگی بارز

بدنه استیل

کمپرسور هرمتیک

کندانسورر هوایی

محافظ اورلود

سوییچ امنیتی فشار

محافظ اورلود

سوییچ امنیتی فشار

فیلتر کندانسور

یخ در بهشت دو مخزن (دو موتور)

چند ویژگی بارز

مخلوط شدن سیستم بوسیله انتقال ثبت شده آهنربایی

مخزن پلی کربنات غیرسمی و ضد شوک

بدنه استیل

دو عدد کمپرسور هرمتیک

کندانسورهوایی

محافظ اورلود

سوییچ امنیتی فشار

فیلتر کنداسور

سطح صدای پایینتر از 70دسی بل


دیدگاه خود را بیان کنید