شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی

تصفیه آب, تصفیه آب نیمه صنعتی, تصفیه آب تجاری, تصفیه آب مرغوب, تصفیه آب خارجی, تصفیه آب 1000 لیتری, تصفیه آب ارزان قیمت

تصفیه آب، تصفیه آب نیمه صنعتی، تصفیه آب تجاری، تصفیه آب مرغوب، تصفیه آب خارجی، تصفیه آب 1000 لیتری، تصفیه آب ارزان قیمت

سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)

شرکت تهران ممتاز

سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)

کد کالا : تصفیه آب تجاری

مشخصات کلی : سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)

دستگاه تصفیه آب تجاری (نیمه صنعتی)

تصویر

قیمت

شرح کالا

مدل

ردیف

سیستم تصفیه آب به روش اسمزمعکوس با ظرفیت تصفیه 1200 لیتر در 24 ساعت

RO-300GPD

1

سیستم تصفیه آب به روش اسمزمعکوس با ظرفیت تصفیه 1600 لیتر در 24 ساعت

RO-400GPD

2

دیدگاه خود را بیان کنید