شرکت تهران ممتاز صنایع برودتی

دستگاه تصفیه آب خانگی, تصفیه آب مرغوب, تصفیه آب اداری, تصفیه آب خارجی, تصفیه آب ارزان قیمت, تصفیه آب محیط کاری

دستگاه تصفیه آب خانگی، تصفیه آب مرغوب، تصفیه آب اداری، تصفیه آب خارجی، تصفیه آب ارزان قیمت، تصفیه آب محیط کاری

دستگاه ها برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد

شرکت تهران ممتاز

دستگاه ها برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد

کد کالا : دستگاه تصفیه خانگی

مشخصات کلی : دستگاه ها برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد

دستگاه تصفیه آب خانگی RO

تصویر

قیمت

شرح کالا

مدل

ردیف

5 مرحله ساده – بدون پمپ- شیرمصرفی ستاره ای

RO-5

1

5 مرحله ساده – با پمپ- شیرمصرفی ستاره ای

Ro-5s

2

5 مرحله – دارای پایه وگیج فشارسنج –کنترل پساب برقی – شیرمصرفی فانتزی- تنظیم کننده TDS

RO-5L

3

5 مرحله – با پوشش کاورکیسی – مخزن داخل- با شیربرقی واتصالات ارگانیک فیتینگی - تنظیم کننده TDS

RO-5C

4

5 مرحله هوشمند- دارای صفحه نمایش دیجیتال آب، عمرفیلترها و.... با پوشش کاورکیسی- مخزن داخل – با شیر برقی – اتصالات فیتینگی شیرتنظیم

RO-5D

5

6 مرحله با فیلتر مواد معدنی- دارای پایه وگیج فشارسنج – سنسورکنترل پساب برقی – شیرمصرفی فانتزی - TDS

RO-6ML

6

6 مرحله با فیلتر مواد قلیایی- دارای پایه وگیج فشارسنج – سنسورکنترل پساب برقی – شیرمصرفی فانتزی - TDS

RO-6AL

7

6 مرحله UV- دارای پایه وگیج فشارسنج – سنسورکنترل پساب برقی – شیرمصرفی فانتز TDS

RO-6UL

8

7 مرحله با فیلترقلیایی UV - دارای پایه وگیج فشارسنج – سنسورکنترل پساب برقی – شیرمصرفی فانتزی TDS

RO-7MUL

9

7 مرحله با فیلترقلیایی UV - دارای پایه وگیج فشارسنج – سنسورکنترل پساب برقی – شیرمصرفی فانتزی TDS

RO-7AUL

10

درصورت ارتقا ظرفیت تولید دستگاه تا 100 گالن معادل 400 لیتر قابل افزایش است.

دیدگاه خود را بیان کنید